Yurtdışı kaynaklı göçten en çok etkilenen ve 15 ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), Türk vatandaşları ile Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve/veya Uluslararası koruma sağlanan kişiler için kayıtlı istihdam oluşturması ve muhafaza etmesini desteklemek amacıyla uygulanan programın tanıtım toplantısı, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim’in açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Yetim konuşmasında, “Katı bir rekabet ortamı içinde bulunan sanayiciyi, tüccarı, üreticileri ve reel sektörü en çok düşündüren konulardan biri de finansmana erişim konusudur. Küresel piyasalardaki daralma, yüksek enflasyon ve kurdaki belirsizlikler, finansman sorununu da beraberinde getirmiştir. İlimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşması, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyle güçlü bir şekilde yola devam etmesi, mevcut finansal sistem ve uygulamaların çeşitliliğiyle paraleledir. Bu bağlamda, iş insanlarının ve girişimcilerin kullanımına yönelik tahsis edilen finansman çeşitliliğinin artırılması ile kredi tahsis işlemlerinin kolaylaştırılması en büyük talebimizdir.” dedi. Başkan Mehmet Yetim’in konuşmasının ardından KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy programın kapsamı, niteliği, kredi başvuru ve uygulama sürecinin aşamaları, başvuru yapabilecek işletmeler ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Dün, yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. Toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim’in yanı sıra, Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Önkol, Bedir Süzer, E.Sabri Akaltun, Metin İlengiz, Meclis Üyeleri Ahmet Bulut, Ali Korkmaz, Nabi Bayram, İbrahim Halil Çalışkan, İsmet Yıldırım, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank temsilcileri ile girişimci, sanayici ve yatırımcılar katıldı. Programın detayları şöyle; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi kapsamında İstihdam yaratan/koruyan işletmelere toplam 30 milyon avroluk faiz/kâr payı desteği programında en az 1500 işletmenin desteklenmesi hedefleniyor. Programın uygulanacağı iller; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa. DESTEĞİN NİTELİĞİ İşletmelerin bu Program kapsamında bankalardan kullanacakları 1.250.000 TL veya 2.500.000 TL üst limit ve 24 ay vadeli işletme sermayesi kredileri için yapacakları faiz veya kar payı ödemelerinin yüzde 40’ına destek olunacaktır. Program kapsamında yaklaşık 5.000.000.000 TL kredi hacmi oluşması beklenmektedir. Kullandırılacak kredilerin bankaya geri ödemesi destekten faydalanan işletme tarafından 3’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılacaktır. Kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı tutarlarının yüzde 40’ı kredi geri ödeme planına göre KOSGEB tarafından işletmelere iade edilecektir. Program kapsamında KOSGEB tarafından Bankalara peşin faiz ödemesi yapılmayacaktır. Kullandırılacak kredilerin geri ödemesi ilgili İşletme ve Banka arasında gerçekleşecektir. Program kapsamında 24 ay istihdam taahhüdüne karşılık kullanılacak işletme sermayesi kredisi üst limiti, sağlanacak faiz/kar payı desteği oranı ve kredi vadesi aşağıdaki gibidir: İstihdam Taahhüdü Kredi Üst Limiti Faiz/Kar Payı Desteği Oranı* Kredi Vadesi 1 T.C vatandaşı ve 1 GKAS/uluslararası koruma sağlanan kişi 1.250.000 TL %40 24 Ay 2 T.C vatandaşı ve GKAS/uluslararası koruma sağlanan kişi 2.500.000 TL %40 24 Ay   PROGRAMDA YER ALAN BANKALAR Program kapsamında Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank ile protokol imzalanmıştır. KREDİ BAŞVURU VE UYGULAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI 1. Programdan yararlanmak isteyen işletme ilk olarak protokole taraf bankaya kredi başvurusunu yapar, 2. İşletmenin kredi başvurusu bankalar tarafından protokolde yer alan hükümler kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir ve KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden işletmeye ait kredi bilgileri girilir. Kredi girişinde protokolde belirlenen belgeler (başvuru formu ve taahhütname) banka tarafından KBS‘ye yüklenir, 3. Uygulama Birimi (KOSGEB Müdürlüğü) tarafından kredi başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilerek eksik/hata olmaması durumunda KBS üzerinden onay verilir, 4. Banka tarafından KBS’ye girilen bilgi ve belgelerde eksik/hata olması durumunda başvuru KBS üzerinden düzeltmeye açılarak bankaya iade edilir, 5. İlgili Uygulama Birimi tarafından onaylanan başvurulara ilişkin aktif kredi kullandırımı banka tarafından sağlanır ve buna ilişkin bilgiler KBS’ye girilir ve ilgili Uygulama Birimine KBS üzerinden bildirilir. Krediler için kullanım ve taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar. 6. İşletme banka tarafından ödeme tablosunda belirlenen sürede kredi taksitlerini faizi ile birlikte bankaya öder. 7. Banka, Program’dan faydalanan KOBİ’lere tahsis edilen kredilerin çevresel ve sosyal değerlendirmesine (Ç&S risklerinin ve etkilerinin belirlenmesi ve bu etkileri önlemek ve azaltmak için hafifletme önlemlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi) ilişkin gerekli raporları çeyreklik bazda hazırlayacak ve kuruma sunacaktır. BAŞVURU YAPABİLECEK OLAN İŞLETMELER (1) Programdan, mali kayıtlardaki faaliyet kodları arasında; NACE Rev 2 Kısım-C İmalat, NACE Rev 2 Kısım-J 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, NACE Rev 2 Kısım-M 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri olan işletmeler faydalanabilir. (2) Ana faaliyet kodu, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından “Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu”nda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz. (3) İşletmenin kendisi veya ortakları Avrupa Birliği ve/veya Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde yer alan işletmeler bu programa başvuramaz. Programa başvurabilmek için işletmenin KOSGEB veri tabanında aktif durumda ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.       FOSTER Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması Tahsis edilen toplam faiz/kâr payı desteği tutarı İstihdam yaratan/koruyan işletmelere toplam 30 milyon avroluk faiz/kâr payı desteği sağlanacaktır İşletmelere kullandırılan KOBİ kredilerinin toplam tutarı   Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması ile sağlanan destek kapsamında 200 milyon avroluk KOBİ kredisi kullandırılacaktır Faydalanıcı KOBİ Sayısı En az 1.500 işletmeye ulaşılacaktır Yaratılan/ korunan toplam istihdam sayısı En az %50’si yabancı olmak üzere nihai faydalanıcılar için en az 3.000 kayıtlı istihdam pozisyonu yaratılacak veya muhafaza edilecektir PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) programdan faydalanabilecektir. KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru için uygun KOBİ, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir işletme, firma, kuruluş veya diğer tüzel kişilik olmalıdır. Yukarıda belirtilen proje uygulama illerinden birinde faaliyet göstermelidir. 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2022/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Niteliği ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” başlıklı kararında yer alan KOBİ tanımına uygun olarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olarak sınıflandırılmalıdır. NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmış C İmalat, 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermelidir. Benzer programlara ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) veya AB tarafından finanse edilen herhangi bir FRIT I veya FRIT II programına aynı istihdam taahhüdü için dahil olmadığını başvuru aşamasında beyan etmelidir. KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine (KBS) aktif olarak kayıtlı olmalı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmamalıdır. KfW’nin Sürdürülebilirlik Yönergelerinde verilen Sektörel Yasaklı Listesinde bulunmamalıdır. Herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ve/veya Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım listesinde bulunmamalıdır. En az “1 (bir) T.C. vatandaşı” ile “1 (bir) geçici/uluslararası koruma kapsamındaki yabancı” istihdam edeceğini veya istihdamını koruyacağını başvuru formundaki hususlar dahilinde taahhüt etmelidir. İSTİHDAM KRİTERLERİ KREDİ ÖLÇEĞİ KREDİ TUTARI İSTİHDAM TAAHHÜT KRİTERİ KREDİ DESTEK TUTARI   Büyük Ölçekli KOBİ Kredileri TRY 1.250.001 – TRY 2.500.000 Toplam 4 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 2’si yeni yaratılan istihdam olmalıdır. 2 GKAY + 2 Türk vatandaşı 3’er aylık dönemlerde toplam faizin %50’ı oranında Faiz/Kâr Payı Desteği Ödemesi   Küçük Ölçekli KOBİ Kredileri TRY 1.250.000’a kadar Toplam 2 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması/korunması beklenecektir.  Bunun en az 1’i yeni yaratılan istihdam olmalıdır. 1 GKAY + 1 Türk vatandaşı 3’er aylık dönemlerde toplam faizin %50’ı oranında Faiz/Kâr Payı Desteği Ödemesi   Yeni istihdam yaratma, Proje başlatıldıktan sonra yeni kayıtlı istihdam fırsatlarının sağlanması anlamına gelir. Yeni bir çalışanın “istihdam yaratma” olarak nitelendirilebilmesi için, çalışana ilgili üç aylık dönemde en az 60 SGK prim günü ödenmesi gerekmektedir. İstihdamın korunması, ilgili KOBİ’de muhafaza edilecek istihdamı ifade eder. Başvuru için uygun KOBİ’ler, istihdamı koruma hedefine ulaşmak için temel istihdam kriterlerini (kredi başvurusundan bir ay önce) muhafaza edecek ve ilgili çeyrekte geçen yılın ortalamasına (son 12 aylık dönem) kıyasla en az aynı düzeyde SGK primi ödeyecektir. GKAY, geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki kişileri kapsar.   Başvuru Öncesi Önemli Açıklamalar İlgili banka ile kredi almaya hak kazanan KOBİ arasında kredi sözleşmesi imzalanacaktır. Kredi sözleşmesi 24 ay sabit vadeli olacaktır. Kredilerin geri ödemeleri üç (3) aylık dönemler halinde eşit tutarlarda olacak ve sözleşme eki olan Kredi Geri Ödeme Planı’nda belirtilecektir. Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizmasından yararlanmaya hak kazanan ancak i) Uygun KOBİ Kredisini vadesinden önce tamamen geri ödeyen veya ii) Seçilen bankalarla imzalanan Kredi Sözleşmesinin eki İstihdam Performans Kriterleri kapsamında taahhüt edildiği şekilde, ardışık iki çeyrek dönem boyunca (altı (6) ay) kayıtlı istihdam yaratma ve/veya muhafaza etmede başarısız olan KOBİ’ler, Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizmasından yararlanamayacak ve Projeden çıkarılacaktır. KOSGEB, KOBİ’nin İstihdam Performans Kriterini karşılamadığı durumlarda ilgili üç aylık dönem için Faiz/Kâr Payı Desteği Tutarının ödemesini yapmamaktadır. KOBİ’nin projeden çıkarılması, üst üste altı (6) ay içinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği İstihdam Performans Kriterini ihlal etmeye devam etmesi halinde gerçekleşir. KOSGEB, Proje dışında bırakılan KOBİ’lerin istihdam performansını geri ödeme döneminin sonuna kadar KOBİ’nin toplam personel sayısını kontrol ederek izlemeye devam edecektir.     Kaynak: Urfa Haber

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir